Tulipán csoport

Nagycsoport

Csoportlétszám

Csoportunkba 24 nagycsoportos óvodás jár. Ebből 12 fiú és 12 lány van a csoportban.

Délelőtt Erika nénivel (Molnárné Tóth Erika), délután Judit nénivel (Gugcsóné Nagy Judit) játszanak, ismerkednek játékosan az őket körülvevő világgal a gyerekek. Dadus nénink, Zsanett néni (Vida Zsanett), és a másik műszakban Jutka néni (Pongráczné Tóth Judit) nagy szeretettel törődnek gyermekeinkkel.

Nevelésünkben szem előtt tartjuk, hogy a gyerekek fejlődő személyiségek, egyénenként változó testi, lelki adottságokkal, szükségletekkel. Befogadó, elfogadó, gyermekközpontú szemlélettel közelítünk a csoport minden tagjához, biztosítva az egyéni kibontakozás, fejlődés lehetőségeit. A bátorító nevelést és az egymáshoz való alkalmazkodást helyezzük előtérbe. Megismertetjük őket néhány fontosabb hagyománnyal, népszokással és megemlékezünk a jeles napokról, ünnepekről. Jó példával, játékkal, különböző szervezett tevékenységgel is segítjük a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Molnárné Tóth Erika

(Erika néni)

óvodapedagógus, tagóvodavezető

Gugcsóné Nagy Judit

(Jutka néni)

óvodapedagógus

 

Vida Zsanett

(Zsani néni)

dajka