Különös közzétételi lista 2019-2020

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2020-2021. nevelési év

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 

Az óvoda megnevezése

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

Boróka Tagóvoda

Békaporonty Tagóvoda

„Zöld Ovi” Tagóvoda

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 3.
Tel/Fax: 284-5755
Óvodavezető: Várhalmi Andrásné
E-mail: nyitnikekovi20@gmail.com

1203 Budapest, János u. 2.
Tel/fax: 284-6398
Tagóvoda vezető: Molnárné Tóth Erika
Email: janos.ovoda@gmail.com

1203 Budapest, Csepeli átjáró 10/a.
Tel/fax.: 283-0631
Tagóvoda vezető: Ötvös Péterné
Email: gubacsovi@gmail.com

1201 Budapest, Torontál.u.7.
Tel/fax.: 283-1275
Tagóvoda vezető: Jóni Tiborné
Email: zoldovi.torontal@gmail.com

Alapító okirat száma

OK-10935/10/2016

OK-10935/10/2016

OK-10935/10/2016

OK-10935/10/2016

OM Azonosító

34710

34710

34710

34710

Óvodapedagógusok száma:

8 fő

4 fő

2 fő

3 fő

Ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

7 fő

7 fő

2 fő

2 fő

Szakvizsgázott

1 fő

0 fő

0 fő

2 fő

Pedagógiai asszisztens

3 fő

1 fő

2 fő

2 fő

Dajkák száma:

6 fő

3 fő

3 fő

3 fő

Ebből

Konyhás dajka

1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Dajka végzettséggel rendelkezik

6 fő

1 fő

1 fő

2 fő

Óvodatitkárok száma: 1 fő

Gazdasági ügyinzézők száma: 1 fő

Pedagógiai asszisztensek száma:

3 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Egyetemet végzett óvodapszichológus: 1 fő

 

Óvodai csoportok száma

 

Katica csoport 26 fő
Nyuszi csoport 26 fő
Süni csoport 0 fő
Méhecske csoport 20 fő
Tücsök csoport 20 fő
Maci csoport 21 fő
Mókus csoport 25 fő
Boróka Tagóvoda
Moha csoport 0 fő
Páfrány csoport 0 fő
Tulipán csoport 24 fő
Gomba csoport 23 fő
Margaréta csoport 0 fő
Napraforgó csoport 24 fő
Békaporonty Tagóvoda
Méhecske csoport 18 fő
Napsugár csoport 0 fő
Margaréta csoport 15 fő
Napraforgó csoport 20 fő
„Zöld Ovi” Tagóvoda
Pillangó csoport 23 fő
Katica csoport 20 fő
Százszorszép csoport 17 fő
Nefelejcs csoport 0 fő

Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2020.09.01-2020.08.31-ig tart.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.

Nyitva tartás: H-P 6:00-18.00 óráig.

Békaporonty Tagóvoda: 06:30-18:00

Intézményünk a 2020/2021. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: 2020. december 23. – 2020. január 3.
Nyári zárás:
Boróka Tagóvoda, Békaporonty Tagóvoda, Zöld Ovi: 2021. július 19. – augusztus 20.
Ügyeletes óvoda: Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda: 2021. június 17 – 2021. július 16.
Ügyeletes óvoda: Békaporonty Tagóvoda
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2020. október
2021. február
2021. május

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.
Az alapító okirat szerint: 167 fő 140 fő 83 fő 91 fő
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
– napi térítési díj kerületi lakosoknak: 552.-Ft/nap/fő
– napi térítési díj nem kerületi lakosoknak: 613.- Ft/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
– tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
– azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
– akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
– akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság
– akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai

Fenntartói értékelés 2019-2020
Fenntartói értékelés 2018-2019
Fenntartói értékelés 2017-2018

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.
A Házirend megismerését minden szülő aláírásával igazolja.
Ünnepek, megemlékezések rendje:
Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:

ESEMÉNYNAPTÁR 2020-2021-as nevelési évre

 

Szeptember


Október 

November

December

Január

Február

Március

Április

Május 

Június

 Budapest, 2020.október 01.