Különös közzétételi lista 2023-2024

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2023-2024. nevelési év

 

 

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 

Az óvoda megnevezése

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

Békaporonty Tagóvoda

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 3.
Tel/Fax: 284-5755
Óvodavezető: Várhalmi Andrásné
E-mail: nyitnikekovi20@gmail.com

1203 Budapest, Csepeli átjáró 10/a.
Tel/fax.: 283-0631
Tagóvoda vezető: Jóni Tiborné
Email: gubacsovi@gmail.com

Alapító okirat száma

OK-10935/10/2016

OK-10935/10/2016

OM Azonosító

34710

34710

Óvodapedagógusok száma:

14 fő

6 fő

Ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

13 fő

6 fő

Szakvizsgázott

7 fő

3 fő

Pedagógiai asszisztens

2 fő

0 fő

Dajkák száma:

7 fő

5 fő

Ebből

Konyhás dajka

1 fő

1 fő

Dajka végzettséggel rendelkezik

5 fő

2 fő

Óvodatitkárok száma: 1 fő

Gazdasági ügyinzézők száma: 1 fő

Pedagógiai asszisztensek száma:

2 fő

1 fő

Egyetemet végzett óvodapszichológus: 1 fő

 

Óvodai csoportok száma

 

Katica csoport 25 fő
Nyuszi csoport 25 fő
Süni csoport 24 fő
Méhecske csoport 21 fő
Tücsök csoport 26 fő
Maci csoport 21 fő
Mókus csoport 24 fő
Békaporonty Tagóvoda
Méhecske csoport 18 fő
Napsugár csoport 18 fő
Margaréta csoport 16 fő
Napraforgó csoport 18 fő

Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2023.09.01-2024.08.31-ig tart.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.

Nyitva tartás: H-P 6:00-18.00 óráig.

Békaporonty Tagóvoda: 06:00-18:00

Intézményünk a 2023/2024. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: 2023. december 22. – 2024. január 5.
Nyári zárás:
Békaporonty Tagóvoda: 2024. június 17. – július 19.
Ügyeletes óvoda: Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda: 2024. július 22 – 2024. augusztus 13.
Ügyeletes óvoda: Békaporonty Tagóvoda
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2023. október
2024. február
2024. május

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.
Az alapító okirat szerint: 167 fő 83 fő
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
– napi térítési díj kerületi lakosoknak: 763.-Ft/nap/fő
– napi térítési díj nem kerületi lakosoknak: 824.- Ft/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
– tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
– azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
– akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
– akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság
– akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai

Fenntartoi értékelés 2021-2022
Fenntartoi értékelés 2020-2021

Fenntartói értékelés 2019-2020
Fenntartói értékelés 2018-2019
Fenntartói értékelés 2017-2018

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.
A Házirend megismerését minden szülő aláírásával igazolja.
Ünnepek, megemlékezések rendje:
Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint: