Különös közzétételi lista

PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2019-2020. nevelési év

A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

 

Az óvoda megnevezése

Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda

Boróka Tagóvoda

Békaporonty Tagóvoda

„Zöld Ovi” Tagóvoda

Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége

1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 3.
Tel/Fax: 284-5755
Óvodavezető: Győrné Varga Kornélia
E-mail: nyitnikekovi20@gmail.com

1203 Budapest, János u. 2.
Tel/fax: 284-6398
Tagóvoda vezető: Borók Gabriella
Email: janos.ovoda@gmail.com

1203 Budapest, Csepeli átjáró 10/a.
Tel/fax.: 283-0631
Tagóvoda vezető: Ötvös Péterné
Email: gubacsovi@gmail.com

1201 Budapest, Torontál.u.7.
Tel/fax.: 283-1275
Tagóvoda vezető: Finé Tatarek Zsuzsanna
Email: zoldovi.torontal@gmail.com

Alapító okirat száma

OK-10935/10/2016

OK-10935/10/2016

OK-10935/10/2016

OK-10935/10/2016

OM Azonosító

34710

34710

34710

34710

Óvodapedagógusok száma:

15 fő

10 fő

6 fő

6 fő

Ebből

Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

13 fő

8 fő

6 fő

6 fő

Szakvizsgázott

5 fő

1 fő

1 fő

0 fő

Vezető óvodapedagógus

3 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Dajkák száma:

7 fő

5 fő

3 fő

3 fő

Ebből

Konyhás dajka

1 fő
1 fő
1 fő
0,5 fő

Dajka végzettséggel rendelkezik

5 fő

1 fő

1 fő

3 fő

Óvodatitkárok száma: 1 fő

Gazdasági ügyinzézők száma: 2 fő

Pedagógiai asszisztensek száma:

3 fő

1 fő

1 fő

1 fő

Egyetemet végzett óvodapszichológus: 1 fő

 

Óvodai csoportok száma

 

Katica csoport23 fő
Nyuszi csoport25 fő
Süni csoport23 fő
Méhecske csoport17 fő
Tücsök csoport21 fő
Maci csoport21 fő
Mókus csoport21 fő
Boróka Tagóvoda
Moha csoport17 fő
Páfrány csoport0
Tulipán csoport20 fő
Gomba csoport17 fő
Margaréta csoport0 fő
Napraforgó csoport16 fő
Békaporonty Tagóvoda
Méhecske csoport16 fő
Napsugár csoport0
Margaréta csoport13 fő
Napraforgó csoport19 fő
„Zöld Ovi” Tagóvoda
Pillangó csoport16 fő
Katica csoport20 fő
Százszorszép csoport18 fő
Nefelejcs csoport0

Az óvodai nevelési év rendje:
A nevelési év: 2019.09.01-2020.08.31-ig tart.
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.

Nyitva tartás: H-P 6:00-18.00 óráig.

Békaporonty Tagóvoda: 06:30-18:00

Intézményünk a 2019/2020. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:
Téli zárás: 2019. december 22. – 2020. január 2.
Nyári zárás:
Boróka Tagóvoda, Békaporonty Tagóvoda: 2020. július 22. – augusztus 23.
Ügyeletes óvoda: Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda, Zöld Ovi Tagóvoda
Pesterzsébeti Nyitnikék Óvoda, Zöld Ovi Tagóvoda: 2020. június 17. -2020. július 19.
Ügyeletes óvoda: Boróka Tagóvoda, Békaporonty Tagóvoda
Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
2019. augusztus
2020. február
2020. április

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el! Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőkből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre. Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.
Az alapító okirat szerint: 167 fő 140 fő 83 fő 91 fő
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.

Az intézményben fizetendő térítési díj:
Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.
– napi térítési díj kerületi lakosoknak: 552.-Ft/nap/fő
– napi térítési díj nem kerületi lakosoknak: 613.- Ft/nap/fő

Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
– tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek
– azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos
– akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
– akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság
– akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

Nevelési intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai

Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
Szervezeti és Működési Szabályzat 
Pedagógiai Program
Házirend
Éves munkaterv

A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.
A Házirend megismerését minden szülő aláírásával igazolja.
Ünnepek, megemlékezések rendje:
Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:

ESEMÉNYNAPTÁR 2019-2020-as nevelési évre

 

Szeptember


Október 

November

December

Január

Február

Március

Április

Május 

Június

 Budapest, 2019.október 01.