Méhecske csoport

magyar-angol csoport

Részben osztott csoport

Csoportlétszám

Csoportunk kétnyelvű, magyar- angol, a két magyar ajkú óvodapedagógus mellett, az egész nap folyamán két angol nyelvű pedagógus oktatja az idegen nyelvet, játékos formában a gyerekeknek. Csoportunkban jelenleg 8 nagycsoportos életkorú és 15 kiscsoportos gyermek nevelődik. Vidámak, barátságosak, örökmozgók a mi kis méhecskéink. Úgy neveljük a ránk bízott gyerekeket, hogy az egymás iránti tisztelet és elfogadás, a szociális érzékenység, segítőkészség legyen a személyiségük egyik fő jellemzője. Célunk, hogy szeretettel, megértő pedagógusi attitűddel megkönnyítsük a gyermekek számára az óvodai életbe való beilleszkedést. Csoportszobánk családias, vidám légkörű, esztétikus. Felszereltségünk gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei, az érdeklődést felkeltő, képességfejlesztő játékszerek. Gondot fordítunk arra, hogy az aktuális témának és az évszaknak megfelelően olyan pedagógiai eszközöket, játékokat készítsünk, melyek kiválóan alkalmasak a tevékenykedtető, differenciált, egyéni fejlesztésre. Mindent megteszünk azért, hogy a gyermekeket az életkoruknak és egyéni fejlettségüknek megfelelően, minél több inger érje és pozitív szemléletű, a világra nyitott emberekké váljanak. Legfontosabb törekvésünk, hogy vidám hangulatban, minden gyermekünknek megadjuk azt, ami az optimális fejlődéséhez szükséges. Játékos tevékenységgel, mozgással, verssel, mesével, dalos játékokkal színesítjük az óvodai mindennapokat. Kiemelten fontosnak tartjuk a környezetismereti nevelést, a fenttarhatóság és a környezetvédelem hangsúlyos a mindennapos nevelésünk során. Ezek köré szervezzük a tevékenységeket és ez áthatja a mindennapokat. Emellett nagyon kedveljük a vizuális tevékenységeket is, sokféle, változatos alapanyagokat biztosítunk a gyerekeknek, amelyekből szabadon alkothatnak, így is erősítve a kézügyességüket és fantáziájukat.

 Szeretnénk, hogy a ránk bízott gyermekek sok felejthetetlen élménnyel legyenek gazdagabbak az óvodai évek alatt és megfelelő alapot kapjanak az előttük álló iskolai élethez.

Vörös-Ballai Brigitta

(Brigi néni)

óvodapedagógus

Dori Márta

(Márti néni)

óvodapedagógus

Crisan Mária

(Manyi néni)

dajka