Rólunk

„Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket!”

 

Óvodáink sok éves múltra tekintenek vissza. Önkormányzati fenntartásúak lakótelepi illetve zöldövezeti környezetben helyezkednek el. Jelenleg 15 csoporttal működünk, melyből két csoportban magyar és angol nyelven folyik a nevelés, oktatás. Körzetünk olyan nagy területet ölel át, hogy minden szülőnek, aki bennünket választ gyermekének megtaláljuk a legmegfelelőbb óvodai csoportot. Nevelésünk az általunk készített „Fogjuk a kezed” óvodai programra épül. Középpontjában a környezetmegismerésére nevelés, egészséges életmód és az integrált nevelés áll. Nevelőtestületünk alapvető szellemiségét áthatja a feltétel nélküli gyermek szeretet, a türelem az elfogadás az értékek tisztelete. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó és ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőség meglétét. Felébresztjük a gyermekekben a tudás iránti vágyat, biztosítjuk az önkifejezés lehetőségét, megtanítjuk az értékek megbecsülésére. A gyerekekhez, az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelítünk. Olyan értékeket kívánunk eljuttatni a gyerekekhez, mint a társadalmi, természeti környezet szeretete, megbecsülése a hagyományok őrzése, ápolása. Olyan gyerekeket kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódok. Fogékonyak a szépre, nyitottak, érdeklődők, együttműködők mások iránt toleránsak. Ennek érdekében folyamatosan megújuló pedagógiai szaktudással személyre szólóan közvetítjük ismereteinket, értékeinket. Minden esetben az elsődleges számunkra, hogy a gyermekek vidáman, érzelmekkel telve tevékenyen éljék át a mindennapokat, alakuljon pozitív életszemléletük érezzék jól magukat az óvodában.