Rólunk

„Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket!”

 

Óvodáink sok éves múltra tekintenek vissza. Önkormányzati fenntartásúak lakótelepi illetve zöldövezeti környezetben helyezkednek el. Jelenleg 11 csoporttal működünk, melyből 3 csoportban magyar és angol nyelven folyik a nevelés, oktatás. Körzetünk olyan nagy területet ölel át, hogy minden szülőnek, aki bennünket választ gyermekének megtaláljuk a legmegfelelőbb óvodai csoportot. Nevelésünk az általunk készített „Fogjuk a kezed” óvodai programra épül. Középpontjában a környezetmegismerésére nevelés, egészséges életmód és az integrált nevelés áll. Nevelőtestületünk alapvető szellemiségét áthatja a feltétel nélküli gyermek szeretet, a türelem az elfogadás az értékek tisztelete. Az óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó és ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, az esélyegyenlőség meglétét. Felébresztjük a gyermekekben a tudás iránti vágyat, biztosítjuk az önkifejezés lehetőségét, megtanítjuk az értékek megbecsülésére. A gyerekekhez, az életkori sajátosságok és egyéni szükségletek, különbségek ismeretében közelítünk. Olyan értékeket kívánunk eljuttatni a gyerekekhez, mint a társadalmi, természeti környezet szeretete, megbecsülése a hagyományok őrzése, ápolása. Olyan gyerekeket kívánunk nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, saját egészségüket értéknek tekintők, környezetükhöz kötődők, abban jól tájékozódok. Fogékonyak a szépre, nyitottak, érdeklődők, együttműködők mások iránt toleránsak. Ennek érdekében folyamatosan megújuló pedagógiai szaktudással személyre szólóan közvetítjük ismereteinket, értékeinket. Minden esetben az elsődleges számunkra, hogy a gyermekek vidáman, érzelmekkel telve tevékenyen éljék át a mindennapokat, alakuljon pozitív életszemléletük érezzék jól magukat az óvodában.