Munkadélután a szülőkkel a Békaporonty Tagóvodában

2022. szeptember 23.

Ezen a délutánon az udvar felújítását tűztük ki célul.

– Növényeket ültettünk át az új ládákba.

– Kitisztítottuk a Mesekertet.

– Padokat, asztalokat és más fajátékokat festettünk le.

– Sor került a lépcső korlátjának a lefestésére is.

– Lebontottuk a törött komposztálókat.

– Felástuk a homokozót.

– Felfestettük a biciklipálya útjeleit.

Nagyon lelkes szülői gárda szorgoskodott. Az ő ötleteikkel, támogatásukkal sikerült ezt a rengeteg feladatot elvégezni.

Ezúton is szeretnénk nekik köszönetünket kifejezni!